Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

Ajankohtaista

Digitutor apuna yritysten digitalisoitumisessa

25.11.2019

Valtakunnallinen ammatillisten koulutuksen järjestäjien yhteishanke tukee digiosaamisen kehitystä ja osaamisen jakamista. Ensimmäiset digitutorit ponnistavat Sataedusta työssäoppimiseen heti alkuvuodesta 2020.

Sataedun opiskelijat Kankaanpäästä, Ulvilasta ja Kokemäeltä saavat mahdollisuuden hakeutua digitutorkoulutukseen, jonka tavoitteena on digitaitojen kehittäminen ja osaamisen vieminen eteenpäin.

– Digitutor-hankkeen ajatuksena on, että opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua syventäviin digitaitojen opintoihin pakollisen perusjakson jälkeen. Digitaitoja on tarkoitus tämän jälkeen hyödyntää opintoihin kuuluvissa työssäoppimisjaksoissa. Tavoite on, että työssäoppimisen lomassa saadaan vietyä digiosaamista yrityksiin niiden omien tarpeiden mukaan, kertoo hankkeen projektipäällikkö Pasi Kallioinen.

Opetushallitus tukee digiosaamista

Opetushallituksen rahoittama hanke käynnistyi viiden koulutuksen järjestäjän voimin vuoden 2018 keväällä. Kuluneena syksynä Sataedussa on suoritettu digitaitojen perusteita ja samalla kartoitettu digiosaamisen syventämisestä kiinnostuneita opiskelijoita. Pääsääntöisesti syventävät digiopinnot alkavat oppilaitosten sovituissa koulutusohjelmissa tulevana keväänä. Hius- ja kauneudenhoitoalan sekä Kankaanpään sosiaali- ja terveysalan digitutor-opiskelijat saavat pienen etumatkan, sillä he ovat jo ehtineet syventää osaamistaan ja pääsevät viemään oppiaan eteenpäin heti ensi tammikuussa 2020 alkavan työssäoppimisen aikana.

– Oppilaitos on tiiviisti mukana käytännön toteutuksessa oppilaan ja yrityksen tukena. Hankkeen myötä myös työssäoppimisen ohjaamista on mahdollista kehittää aiempaa digitaalisempaan suuntaan. Kaikkia ohjauksia ei tarvitse tehdä välttämättä enää paikan päällä, Kallioinen pohtii.

Digitutorit opastavat työssäoppimisen aikana muun muassa digitaalisten laitteiden sekä ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä ja voivat yksilöllisen tasonsa mukaan toimia digiosaamisen tukena yrityksen henkilöstölle. Lisäksi pyritään samalla kehittämään yrityksen digitaalisia toimintoja.

Hankkeesta pysyväksi käytännöksi

Hankkeessa on mukana hius- ja kauneudenhoitoalan ja Kankaanpään sote-alan lisäksi Ulvilasta kaikki oppilaitoksen koulutusalat.

– Toinen vaihe alkaa 2020 alussa, jolloin mukana on jo kymmenen eri koulutuksen järjestäjää ympäri Suomen, ja se kestää vuoden 2021 loppuun. Tavoitteenamme on, että siihen mennessä meillä on sekä toimiva konsepti toiminnan jatkamiseksi että sen laajentamiseksi Sataedun kaikille aloille ja koko Suomeen, toivoo Kallioinen.

Takaisin