Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

Ajankohtaista

Digistrategialla kohti älykkäitä ja toimivia palveluja

27.11.2019

Kaiken digitalisoituminen, verkottuminen ja palvelullistuminen tarvitsevat toimivaa ja tulevaisuudenkin tarpeet täyttävää digitaalista infraa. Se on modernin yhteiskunnan perusta ja sen avulla voimme edistää kilpailukykyä ja hyvinvointia.

Suomen Seutuverkot ja Finnet-liitto järjestivät marraskuun lopussa valokuituseminaarin, jonka avasi Traficomin toimitusjohtaja Kirsi Karlamaa. Puheenvuorossaan hän toi ilahduttavasti esiin valokuiturakentamisen tärkeyden koko valtakunnan digitaalisen infran tukirankana.

Datan määrän voimakas kasvu on globaali ilmiö. Uuden teknologian tulee vastata kasvuun aikaisempaa kustannustehokkaammin, ketterämmän ja energiatehokkaammin. Digitaalisen inframme perustan muodostavat käsi kädessä valokuituverkottuminen ja tulevaisuuden mobiiliratkaisut, kuten 5G ja 6G.

Mobiiliratkaisut ovat käytännössä kuitenkin vain ja ainoastaan kiinteän valokuidulla toteutetun runkoverkon jatke. Alueellisesti tarvitaan siis molempia, niin toimivia kiinteitä ratkaisuja kuin toimivia mobiiliratkaisujakin. Yhdessä ne mahdollistavat digitaalisten palveluiden kehittymisen.

Kustannustehokkuutta uusista teknologioista

Meillä pohjoissatakuntalaisilla on hyvät edellytykset rakennettujen kattavien valokuituverkkojen ansiosta. Nyt tulisikin kiinnittää kasvavaa huomiota digitaalisten palveluiden kehittämiseen kaikilla yhteiskuntamme sektoreilla. Maailma muuttuu todella nopeasti. Samalla myös palvelujen käyttötavat muuttuvat. Jos palvelun hyödyntäminen on käyttäjälle hankalaa tai jopa vaikeaa, se jää todennäköisesti käyttämättä. Palvelujen tuottajina meidän tulisi vakavasti miettiä, miten käyttäjä kokee palvelumme käytön helppouden ja laadun.

Kankaanpään kaupunki otti strategiansa painopisteiksi älyn, taiteen ja hyvinvoinnin. Voisivatko Pohjois-Satakunnan kuntien kuntastrategiat olla jatkossa ”digistrategioita”? Strategioita, jotka huomioisivat kunnalle tärkeät palvelutarpeet ja niiden toteutuksen mahdollisimman kustannustehokkaasti uusia teknologioita hyödyntäen.

Kehittämisvahvuutta yhteistyöstä

Palvelun käyttäjiä ja asiakkaita on eri tyyppisiä. Joku arvostaa edelleen paperilla tapahtuvaa asiointia, toiselle ainoa hyväksyttävä tapa on kännykkä, tabletti tai tietokone. Palveluntuottajina meidän tarvitsee huomioida kaikki, mutta enenevässä määrin ja varsinkin nuoremmat ikäluokat vaativat helppokäyttöisiä digitaalisia palveluja.

Vatajankosken Sähkö on julkistanut tavoitteekseen olla Suomen älykkäin energiayhtiö. Voisiko Pohjois-Satakunnan elinkeinostrategia olla jatkossa ”digistrategia”? Tavoitteena olisi ”Älykkäin Alue – toimivat palvelut”. Tähän meillä olisi erinomaiset edellytykset. Tämä onnistuisi yhdessä kehittämällä ja tekemällä.

Torsti Ruokoski
toimitusjohtaja
Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

Takaisin