Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

Ajankohtaista

V2D – Digitaalinen Pohjois-Satakunta -hanke on päättynyt

10.12.2019

Lähes kaksivuotisen V2D-hankkeen annille oli seudullamme kysyntää. Hankkeen tiimoilta järjestetyt tilaisuudet keräsivät hyvin yleisöä, ja hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin.

Pohjois-Satakunnassa viime ja tänä vuonna toteutetun V2D-hankkeen päämääränä oli helpottaa ja nopeuttaa maaseutualueen yritysten uudenlaisen liiketoiminnan syntymistä, digitaitojen osaamisen kehittymistä sekä vahvistaa verkostoitumista ja lisätä yritysten välistä yhteistyötä. Hankkeen kohderyhmänä oli yrittäjien ja yritysten avainhenkilöiden lisäksi alueen julkishallinto ja oppilaitokset. Hankkeen lähtökohtana oli Pohjois-Satakunnan elinkeinostrategian mukaisesti tarve kehittää alueen digitaalisten palveluiden käyttöedellytyksiä.

Hankkeen edetessä toteutettiin muun muassa useita iltapäivän pituisia tilaisuuksia, joissa eri teemojen asiantuntijat avasivat oman osaamisalueensa nykytilannetta ja tulevaisuudennäkymiä laajalle yleisölle. Näiden ohella järjestettiin pienempiä info- ja esittelytilaisuuksia yrittäjäjärjestöille, osallistuttiin alueellisiin tapahtumiin sekä kuultiin ja opastettiin yrityksiä heidän digitalisaatioon liittyvissä ongelmissaan.

Nordic Business Forumin live stream -tapahtuma kokosi auditorion lähes täyteen Kankaanpäässä.

Tavoitteet saavutettiin

Hankkeen määrällisinä tavoitteina oli saada tilaisuuksiin yhteensä yli 400 hengen yleisö sekä saada hankkeen toimintaan mukaan 40 alueen yritystä. Nämä tavoitteet saavutettiin. Isoimpiin tilaisuuksiin saatiin yleensä noin sadan hengen kuulijakunta, joka pääosin muodostui alueen yritysten henkilöistä. Hankkeen viimeisenä isona tapahtumana järjestetty kaksipäiväisen Nordic Business Forum -konferenssin Live Stream -tapahtuma keräsi yhteensä yli satapäisen yleisön.

Hanke teki tiivistä yhteistyötä niin yrittäjäjärjestöjen ja Kankaanpään kaupungin elinkeinotoimen kanssa kuin myös paikallisten oppilaitosten, kuten Satakunnan ammattikorkeakoulun, Tampereen Teknillisen Korkeakoulun ja Sataedun hankkeiden sekä laajemmin Leader-verkoston hankkeiden kanssa.

Kehittäminen jatkuu

Johtopäätöksenä voitaneen todeta, että hankkeelle ja sen välittämälle tiedolle sekä osaamiselle oli kysyntää, ja että se otettiin hyvin alueella vastaan. Hankkeen innoittamana moni alueen yritys on ottanut käyttöön uusia toimintatapoja sekä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, ja onpa muutamassa yrityksessä alettu pohtia oman toiminnan kehittämistä myös yrityksen sisäisen- tai yritysryhmähankkeen keinoin.

Keskeisimpiä haasteita hankkeen toteuttamisen kannalta oli löytää mahdollisimman kattavasti yleishyödyllisiä ja ajankohtaisia käsiteltäviä teemoja hankkeen tilaisuuksiin. Oma tekemisensä oli myös löytää tilaisuuksille ajankohdat, jolloin kiireinen ja ”hankalasti tavoitettava”, pääosin yrittäjistä koostuva kohderyhmä oli parhaiten saatavissa kuulolle.

Hanketiimi kiittää mukana olleita yrityksiä ja yhteistyökumppaneita sekä yleisöä!

 

Takaisin