Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

Ajankohtaista

Onnistuneeseen muutokseen osallistuvat kaikki

05.12.2018

Viestintätoimisto Kumppaniassa kehitystä ajaa halu tehdä asiat mahdollisimman fiksusti ja mielekkäästi. Ajasta ja paikasta riippumaton tapa tehdä töitä on myös osaltaan haastanut ketteröittämään projektienhallintaa. Hyvien tietoliikenneyhteyksien ansiosta mahdollisuudet kehittymiseen ja kehittämiseen ovat rajattomat.

– Digitalisointi ei lähde digitalisoimisen ilosta, vaan ihan arkisista toiveista ja ideoista, Kumppanian johtava asiantuntija ja partneri Pia Hirvonen kertoo.

Kehittyminen, rohkeat valinnat ja toimintatapojen edelläkävijyys ovat leimallinen osa Kumppanian organisaatiokulttuuria. Kun yrityksen alkutaipaleella oli vaikeuksia löytää viestintätoimiston luovaan tekemiseen istuvaa toiminnanohjausjärjestelmää, se kehitettiin itse yhdessä kankaanpääläisen insinööritoimiston kanssa. Myös taloushallinto sähköistettiin ensimmäisten joukossa. Pari vuotta sitten toive muuttaa toimintaa yrityksen sisällä kokonaisvaltaisesti läpinäkyvämmäksi toteutui.

– Löysimme kaipaamamme työkalun, jossa projektienhallinta ja taloushallintajärjestelmä on yhdistetty. Tämä luo jokaiselle työyhteisömme jäsenelle kattavamman ymmärryksen yrityksen taloudesta ja helpottaa oman tekemisen hahmottamista osana kokonaisuutta.

 

Ymmärrys lisää halua kehittyä

Kun kyse on pioneereista, jotka etenevät mielellään kehityksen kärjessä, saattaa käydä niin, etteivät tarjonta ja kysyntä heti aluksi kohtaa.

– Digitalisoimme palvelujamme vauhdilla. Otimme haltuun somen, verkkomediat, digilehdet ja monikanavaisuuden jo ennen kuin ne olivat valtavirtaa. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että kun me olimme valmiita, asiakkaamme eivät vielä olleet.

Siinä, missä asiakkaiden on täytynyt saada aikaa sulatella uusia kuvioita, vaatii uudistuminen makustelua myös sisäisesti. Uuden oppiminen ja kehittäminen vie aikaa ja resursseja. Tämä on muistettava ja se on hyväksyttävä.

– Kun toimintatavoissa tapahtuu isoja muutoksia, on tärkeää, että kaikki ymmärtävät kokonaiskuvan. Ymmärryksestä kumpuavat innostus ja halu olla osana muutosta.

Negatiiviset tunteet ja muutosvastarinta kuuluvat aina asiaan. Onkin tärkeää, että tuntemukset tuodaan esiin, ja että jokaisella on mahdollisuus käydä läpi omia ajatuksiaan ja tulla kuulluksi. Näin vastarintaan patoutunut tunnelataus saadaan valjastettua muutosvoimaksi. Muutos onnistuu, kun kaikki ovat siihen sitoutuneita.

– Kun uudistusten taustalla vaikuttavat isommat, koko yrityksen toimintaa linjaavat tavoitteet, on äärimmäisen tärkeää, että kaikki kehittävät ja kehittyvät. Muutosta on hallittava, ja mikä tärkeintä, siitä on aktiivisesti viestittävä.

Pian vinkit muutoksen johtamiseen:

- Kirkasta tavoite! Mieti tarkasti, mitä halutaan saada aikaan ja miksi?
- Osallista! Yhdessä syntyy aina enemmän: pohditaan, mietitään ja toteutetaan yhdessä.
- Viesti aktiivisesti! Sanallista muutos ja sen tarkoitus. Viestintä on tärkein muutoksen työväline. Sen on oltava jatkuvaa, ja kuten sanotaan: kertaus on opintojen äiti!

 

Takaisin